บอร์ดเซียนประจำสัปดาห์ บอร์ดเซียนประจำสัปดาห์

(20 - 26 มีนาคม 2564)
อันดับ
ยูสเซอร์
(%) ชนะ
รางวัล
รูปไอค่อนอันดับประจำกลุ่ม
รูปกลุ่มประจำตัวลูกค้า
096 373 XXXX Platinum
81.58%
Ranking provider icon
รูปไอค่อนอันดับประจำกลุ่ม EZ Casino รูปไอค่อนอันดับประจำกลุ่ม 30K
รูปไอค่อนอันดับประจำกลุ่ม
รูปกลุ่มประจำตัวลูกค้า
061 693 XXXX Platinum
81.48%
Ranking provider icon
EZ Casino รูปไอค่อนอันดับประจำกลุ่ม EZ Casino รูปไอค่อนอันดับประจำกลุ่ม 10K
รูปไอค่อนอันดับประจำกลุ่ม
รูปกลุ่มประจำตัวลูกค้า
088 960 XXXX Gold
81.03%
Ranking provider icon
EZ Casino รูปไอค่อนอันดับประจำกลุ่ม EZ Casino รูปไอค่อนอันดับประจำกลุ่ม 5.5K
รูปไอค่อนอันดับประจำกลุ่ม
รูปกลุ่มประจำตัวลูกค้า
063 380 XXXX Gold
80.07%
Ranking provider icon
EZ Casino รูปไอค่อนอันดับประจำกลุ่ม 3.5K
รูปไอค่อนอันดับประจำกลุ่ม
รูปกลุ่มประจำตัวลูกค้า
080 592 XXXX Platinum
79.38%
Ranking provider icon
EZ Casino รูปไอค่อนอันดับประจำกลุ่ม 3.5K
รูปไอค่อนอันดับประจำกลุ่ม
รูปกลุ่มประจำตัวลูกค้า
085 574 XXXX Gold
79.34%
Ranking provider icon
EZ Casino รูปไอค่อนอันดับประจำกลุ่ม 3.5K
รูปไอค่อนอันดับประจำกลุ่ม
รูปกลุ่มประจำตัวลูกค้า
061 780 XXXX Gold
79.15%
Ranking provider icon
EZ Casino รูปไอค่อนอันดับประจำกลุ่ม 3.5K
รูปไอค่อนอันดับประจำกลุ่ม
รูปกลุ่มประจำตัวลูกค้า
061 118 XXXX Gold
75.56%
Ranking provider icon
EZ Casino รูปไอค่อนอันดับประจำกลุ่ม 3.5K
รูปไอค่อนอันดับประจำกลุ่ม
รูปกลุ่มประจำตัวลูกค้า
094 731 XXXX Platinum
72.84%
Ranking provider icon
EZ Casino รูปไอค่อนอันดับประจำกลุ่ม 3.5K
รูปไอค่อนอันดับประจำกลุ่ม
รูปกลุ่มประจำตัวลูกค้า
098 537 XXXX Platinum
62.72%
Ranking provider icon
EZ Casino รูปไอค่อนอันดับประจำกลุ่ม 3.5K
11
รูปกลุ่มประจำตัวลูกค้า
083 047 XXXX Platinum
60.86%
Ranking provider icon
EZ Casino รูปไอค่อนอันดับประจำกลุ่ม 2K
12
รูปกลุ่มประจำตัวลูกค้า
089 825 XXXX Platinum
57.52%
Ranking provider icon
EZ Casino รูปไอค่อนอันดับประจำกลุ่ม 2K
13
รูปกลุ่มประจำตัวลูกค้า
085 203 XXXX Platinum
57.07%
Ranking provider icon
EZ Casino รูปไอค่อนอันดับประจำกลุ่ม 2K
14
รูปกลุ่มประจำตัวลูกค้า
061 287 XXXX Platinum
56.68%
Ranking provider icon
EZ Casino รูปไอค่อนอันดับประจำกลุ่ม 2K
15
รูปกลุ่มประจำตัวลูกค้า
099 114 XXXX Platinum
56.17%
Ranking provider icon
EZ Casino รูปไอค่อนอันดับประจำกลุ่ม 2K
16
รูปกลุ่มประจำตัวลูกค้า
098 101 XXXX Platinum
55.30%
Ranking provider icon
EZ Casino รูปไอค่อนอันดับประจำกลุ่ม 2K
17
รูปกลุ่มประจำตัวลูกค้า
064 698 XXXX Platinum
55.27%
Ranking provider icon
EZ Casino รูปไอค่อนอันดับประจำกลุ่ม 2K
18
รูปกลุ่มประจำตัวลูกค้า
064 491 XXXX Gold
54.97%
Ranking provider icon
EZ Casino รูปไอค่อนอันดับประจำกลุ่ม 2K
19
รูปกลุ่มประจำตัวลูกค้า
093 368 XXXX Platinum
54.92%
Ranking provider icon
EZ Casino รูปไอค่อนอันดับประจำกลุ่ม 2K
20
รูปกลุ่มประจำตัวลูกค้า
095 612 XXXX Platinum
54.55%
Ranking provider icon
EZ Casino รูปไอค่อนอันดับประจำกลุ่ม 2K
21
รูปกลุ่มประจำตัวลูกค้า
093 319 XXXX Platinum
54.50%
Ranking provider icon
EZ Casino รูปไอค่อนอันดับประจำกลุ่ม 1K
22
รูปกลุ่มประจำตัวลูกค้า
091 020 XXXX Platinum
54.52%
Ranking provider icon
EZ Casino รูปไอค่อนอันดับประจำกลุ่ม 1K
23
รูปกลุ่มประจำตัวลูกค้า
062 170 XXXX Platinum
54.28%
Ranking provider icon
EZ Casino รูปไอค่อนอันดับประจำกลุ่ม 1K
24
รูปกลุ่มประจำตัวลูกค้า
080 015 XXXX Platinum
54.17%
Ranking provider icon
EZ Casino รูปไอค่อนอันดับประจำกลุ่ม 1K
25
รูปกลุ่มประจำตัวลูกค้า
087 129 XXXX Platinum
53.82%
Ranking provider icon
EZ Casino รูปไอค่อนอันดับประจำกลุ่ม 1K
26
รูปกลุ่มประจำตัวลูกค้า
094 290 XXXX Platinum
53.64%
Ranking provider icon
EZ Casino รูปไอค่อนอันดับประจำกลุ่ม 1K
27
รูปกลุ่มประจำตัวลูกค้า
092 821 XXXX Platinum
53.58%
Ranking provider icon
EZ Casino รูปไอค่อนอันดับประจำกลุ่ม 1K
28
รูปกลุ่มประจำตัวลูกค้า
094 968 XXXX Platinum
53.56%
Ranking provider icon
EZ Casino รูปไอค่อนอันดับประจำกลุ่ม 1K
29
รูปกลุ่มประจำตัวลูกค้า
097 294 XXXX Platinum
53.47%
Ranking provider icon
EZ Casino รูปไอค่อนอันดับประจำกลุ่ม 1K
30
รูปกลุ่มประจำตัวลูกค้า
098 826 XXXX Platinum
53.42%
Ranking provider icon
EZ Casino รูปไอค่อนอันดับประจำกลุ่ม 1K
Sa Gaming logo